Traumer og krig

6. - 8. september 2023

Den 6. september inviterer vi til panelsamtale på Litteraturhuset, om temaet traumer og krig.

Septemberkonferansen in a nutshell gir en liten smakebit på «Septemberkonferansen 2023: Traumer og krig».
 
Nora Wiium, professor ved Institutt for samfunnspsykologi leder debatten.

I panelet:

  • Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi, universitetslektor ved Universitetet i Bergen og redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.
  • Jone Schanche Olsen, psykiater med lang fartstid blant flyktninger og asylsøkere, samt med transkulturell psykiatri i mange deler av verden. Nå pensjonert fra jobben som leder av Transkulturelt Senter ved Stavanger Universitetssjukehus.
  • Line Ruud Vollebæk, barnevernspedagog med master i sosialt arbeid, spesialrådgiver ved RVTS Øst med ansvar for fagfeltet menneskehandel/utnyttelse.
  • Ali Watti, lege i spesialisering i indremedisin. Ali er samfunns- og politisk engasjert og opptatt av de som ikke har en stemme; flyktninger, asylsøkere og papirløse.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email