Forelesere

Pre-konferanse 6. september:

Bekreftede forelesere

Kjersti C. Klæbo

Ekspedisjonssjef, Forsvarsdepartementet

Tommy Olsen

Kommandørkaptein, Forsvarets operative hovedkvarter/plandivisjonen

Arnfinn Andresen

Forsker/psykolog , Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Paul Smines

Veteran

Kristin Runar

Forsvarets Veteran Tjeneste (FVT)

Line Rønning

Ph.d. stipendiat , Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Jarle Bjørke

Leder for det forebyggende arbeidet i Vest politidistrikt

Ole Asbjørn Fauske

President for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO)

Helga Botten

Avdelingssykepleier, Hæren/Trenregimentet

Madelaine Thue Hansen

Stabssersjant, Forsvarets sanitet/Sanitetsregimentet

Venke A. Johansen

Intensivsykepleier/Spesielarådgiver, RVTS Vest

Hovedkonferanse 7. – 8. september:

Bekreftede forelesere

Akiah Ottesen

Spesialist i klinisk voksen psykologi og arbeider som forsker på Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

Heidi Wittrup Djup

Pykologspesialist ved Klinikk for krisepsykologi, universitetslektor ved Universitetet i Bergen og redaktør i Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Anette Houge

Postdoktor – Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Universitetet i Oslo

Domnine Marie Lecoq

Psykologspesialist, Transkulturelt Senter, Stavanger Universitetssykehus.

Fungisai  Ottemöller

Instituttleder, Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Line Ruud Vollebæk

Spesialrådgiver, RVTS Øst

Anders Lundsgaard

Psykologspesialist, RVTS Nord

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email