Nyheter

Siste nytt i forbindelse med konferansen.

Presentasjoner fra Septemberkonferansen 2017

Takk for flotte konferansedager. Her legger vi ut presentasjoner etter hvert som vi får dem.    

Programmet snart klart

Programmet for Septemberkonferansen 2017 er snart klart. – Noen hovedpunkter som vi ønsker å belyse er sammenhengen mellom smerteuttrykk og mestring av bakenforliggende vonde erfaringer, men kanskje først og fremst hvordan vi kan møte disse smerteuttrykkene på en god måte. – Vi ønsker at konferansen i størst mulig grad er praksisnær, og kan bidra til […]

Klart for påmelding til Septemberkonferansen 2017

Septemberkonferansen 2017 har fått tittelen «Traumer og smerteuttrykk – Når symptomer og atferd er mestring av vonde erfaringer». Konferansen retter fokus mot hvordan symptomer og atferd kan forstås som forsøk på å håndtere den overveldende smerten forbundet med traumatiske belastninger. Å se bakenfor det ytre atferdsuttrykket og mot hva det betyr, er viktig for forståelse […]

Traumebevisst system

Hva kjennetegner et traumebevisst system? Menneskene øver kontinuerlig på å bli bedre kjent med seg selv og sin egen sårbarhetsevne. De er forankret i grunnfilosofien: ”Kids do well if they can” og deler felles forståelse av verdier og språk, sier Pål Solhaug og Aud Ørnes fra RVTS Sør. Av Eva Dønnestad, RVTS Sør Rådgiverne ved […]

close
Facebook IconTwitter Icon