Traumer og dissosiasjon

5. - 6. september 2024

Om kvelden den 4. september inviterer vi til panelsamtale på Litteraturhuset, om temaet traumer og dissosiasjon.

Panelet vil bestå av utvalgte foredragsholdere fra Septemberkonferansen, og andre sentrale fagpersoner innen dissosiasjonsfeltet.

Debatten vil omhandle forståelsen av dissosiasjon og hvordan vi kan møte mennesker med komplekse traumeerfaringer. Nutshell er et gratis tilbud, særlig til de som ikke har anledning til å være med på selve konferansen.

Debattleder: Dag Ø. Nordanger

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Korte videoklipp med hovedforeleserne:

Print Friendly, PDF & Email