Årets konferanse

Illustrasjonsfoto hentet fra unsplash.

Hva betyr det å ha traumeerfaringer fra krig, og hva kan vi gjøre for å hjelpe?

Vi lever i en verden hvor krigen kommer stadig nærmere, og vi regner med at det vil være svært mange mennesker med krigserfaringer som kommer i tiden fremover.  I tillegg bor det allerede flere voksne, eldre og barn med krigserfaringer i Norge. Hvordan kan vi møte og hjelpe disse menneskene?

Hovedkonferansen er 7. – 8. september. Den første dagen er fokus på hvordan erfaringer med krig preger mennesker, både psykisk og psykosomatisk. Den andre dagen er fokus på ulike tiltak for å håndtere traumatisering og andre utfordringer etter krigserfaringer.

Målet med konferansen er å styrke deltakernes forståelse og mestringsfølelse i forhold til å møte, gå i dialog og bistå mennesker fra andre kulturer som har flyktet fra krig, seksualisert vold og/eller tortur i krig. Videre vil det være fokus på hvordan en kan ivareta mindreårige flyktinger og forebygge radikalisering. Hvordan kan en legge til rette for integrering og hvordan støtte flyktningforeldre i ivaretakelsen av egne barn i helt ny kontekst. 

Pre-konferanse 

RVTS Vest og RVTSene har en sentral rolle i å styrke kompetansen og samhandlingen ved behandling av psykiske traumer hos veteraner, noe som også er svært aktuelt i forbindelse med tema for årets septemberkonferanse. Den 6. september arrangerer vi derfor en pre-konferanse som er viet til temaet traumer og krig relatert til veteraner og deres familie

 

Innlederne på både pre- og hovedkonferansen representerer ulike fagfelt og erfaringer. Målet med konferansen er å gi økt forståelse for hvilke traumer mennesker som har opplevd krig lever med, og bidra til at vi som er hjelpere møter dem på en god måte.

Septemberkonferansen søkes godkjent hos alle relevante fagforeninger.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email