Fagstoff

Film: Traumer og dissosiasjon

I denne filmen forklarer Sylvi Fiskerstrand hva dissosiasjon er, og hvorfor det kan få så negative konsekvenser for barns utvikling og fungering.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email