Fagstoff

Flyktning.net

Ressursportal om flyktninger og asylsøkere.

Ressursside om seksualisert vold i krig og konflikt

En hjelp for profesjonelle og frivillige til å fange opp og hjelpe flyktninger som har opplevd seksualisert vold før de kom til Norge.

Selvhjelp for ukrainske flykninger

Informasjon om mulige psykologiske reaksjoner og opplevelser som følge av det å være flyktning.

Utveier.no

Nettressurs om forebygging og handtering av bekymring for radikalisering og valdeleg ekstremisme.

Fra flukt til fellesskap

Kompetansepakke for barnehage, skole eller tjenester som involverer barn/unge og deres familier med flerkulturell bakgrunn, og særlig familier som har flukterfaringer.

Kommer: Menneske treng menneske

For deg som er frivillig og møter mennesker fra andre kulturer.

Snakkemedbarn.no

Digitalt opplæringsprogram om samtalar med barn.

Hjelp til hjelperen

For ledere og hjelpere som opplever stress, utbrenthet og fatigue på sin arbeidsplass.

Nettside om veteraner

Nettressursen med informasjon og kunnskap om veteraner fra internasjonale operasjoner (personell fra Forsvaret og Politiet) (RVTS Øst)

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email