Program

Pre-konferansen:

0830:                Registrering

0930 – 0940:    Velkommen 

0940 – 1005:    «Veteranpolitikk – hvorfor er det viktig» - ekspedisjonssjef Kjersti Cristina Klæboe, Forsvarsdepartementet 

1005 – 1045:    «Nøkler og PTSD-hacks» – veteran Jøran Dahl 

1045 – 1100:    Pause 

1100 – 1145:    «Livet med en veteran- reaksjoner hos de hjemme» – en samtale v/ Anne Mette Albert og Venke A. Johansen, RVTS Vest 

1145 – 1215:    VEFAM – prosjektet Veteraners familier: «Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlands-operasjoner» – Forskningsleder Arnfinn Andresen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 

1215-1315:      Lunsj 

1315 – 1350:    «Veteraner som ressurs – hjelp som nytter» – veteran Paul Smines  

1350 – 1420:    «Ivaretakelse av veteraner og deres familier» – Kristin Runar og Morten Henriksen, Forsvarets veterantjeneste (FVT) 

1420 – 1450:    «Posttraumatisk forringelse og vekst blant norske Afghanistan-veteraner: Spiller kjønn noen rolle?» – Ph.d. stipendiat Line Rønning, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 

1450 – 1510:    Pause 

1510 – 1540:  «Oppdraget – før under etter – fra en politiveterans perspektiv» – seksjonsleder og veterankontakt Jarle Bjørke, Vest Politidistrikt 

1540 – 1610:    «Noen erfaringer og refleksjoner om innsats, kjærlighet, død og oppdragsløsning i Afghanistan» – Ole Asbjørn Fauske, president i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) 

1610 – 1655:    «Exit Afghanistan – sanitet under krevende forhold» – avdelingssykepleier Helga Botten, Hæren/Trenregimentet og stabssersjant Madelaine Thue Hansen, Forsvarets sanitet/Sanitetsregimentet 

1700:                 Avrunding 

Med forbehold om at det kan komme mindre endringer i programmet!

Hovedkonferansen:

08:30 – 09:30:    Registrering

09.30 – 09:35:    Åpning

09:40 – 10:25:    «Historier fra virkeligheten – Kriser og journalistikk», Kadafi Zaman 

10.25 – 11.15:    «Når verden blir et farlig sted -Hvordan erfaringer med krig rammer barn i deres utvikling», Anders Lundesgaard

11.15 – 11.35:    Pause

11.35 – 12.30:    «På flukt og på drift – flyktningeungdom i risiko for vold, utnyttelse, rus og kriminalitet », Line Ruud Vollebæk

12.30 – 13.30:    Lunsj

13.30- 14.10:      «Krigens ulike ansikt – hvordan krigshendelser kan påvirke mental og fysisk helse», Håkon Stenmark

14.10 – 15:00:   «Hva har du i bagasjen din? – Om tap, tortur, og seksuell vold i krig», Anette Bringedal Houge

15.00 – 16.00:    Pause+stands

16.00 – 16.30:    «Fra krigens gru til livets seier – en lege’s reise gjennom overlevelse og håp», Ali Watti

16:30 – 17.00:    «Mitt møte med Norge», Safia Yusuf Abdi Haase

19:00:                 Konferansemiddag+underholdning 

09.00 – 09.10:    Velkommen

09.10 – 10:00:    «Erfaringer fra Transkulturelt senter : Et likeverdig helsetilbud til traumatiserte flyktninger», Domnine Marie Lecoq

10.00 – 10.50:    «Grooming og radikalisering til voldelig ekstremisme blant transnasjonale unge – veier inn og veier ut», Elisabeth Harnes

10.50 – 11.10:     Pause

11.10 – 12.00:     «Kultur, kriser og hjelp som ikke hjelper: Kan vi som hjelpere gjøre vondt verre? », Heidi Wittrup Djup

12.00 – 13.00:     Lunsj

13.00 – 14.05:     «Rythm and Blues – Om krysskulturell kommunikasjon i psykisk helsearbeid», Akiah Ottesen

14.05 – 14.55:     «What resources do you have?’ Calling for a more salutogenic focus on research and practice with forced migrants», Fungisai Gwanzura Ottemoller

14.55 – 15.00:     Avslutning og vel hjem

Med forbehold om at det kan komme mindre endringer i programmet!

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email