Stemmer fra hjelperne: RVTS Øst

I anledning vårt 10-årsjubileum vil vi frem mot konferansen publisere videoer der deltagere på de ulike programmene de regionale RVTS tilbyr, blir intervjuet om sine erfaringer.

RVTS Øst bistår kommuner med psykososial beredskapsplan ved kriser og katastrofer. Geir Morten Bjerkvold, operasjonsleder ved Vestoppland politidistrikt, forteller om sine erfaringer med å samarbeide med RVTS Øst.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittermail