Streaming av foredrag på konferansen

Septemberkonferansens tre første foredrag den 6. september blir streamet. Dette gjelder foredragene “Utenforskap og traumer” v/ Elisabeth Harnes (kl. 10.05-10.35) , “Først er relasjonen” v/ Hanne Cecilie Braarud (kl. 10.35-11.35) og “Racism and Trauma: How does racism cause traumatic stress?” v/ Chad Dion Lassiter (kl. 12.15-13.00). Følg med i vinduet under, eller følg direkte lenke.

Programmet for Septemberkonferansen 2018 er klart

Årets konferanse tek for seg samanhengen mellom traume og utanforskap, og programmet er no klart. Det er Elisabeth Harnes som er leiar av årets konferansekomitè: – Det å oppleve utanforskap vert gjerne skildra som at ein kjenner seg framandgjort, ikkje anerkjent og tilsidesatt, seier ho. – Dette er forbunde med skam, sosial isolasjon, kronisk stress […]

Septemberkonferansen 2018: Traumer og utenforskap

Utenforskap kan ha mange uttrykk og er roten til mye vondt. I vårt samfunn faller mange utenfor fellesskapet på grunn av vonde erfaringer eller fordi de de tilhører en minoritet eller marginaliserert gruppe. Den type forhold er forbundet med traumer, helseplager, skam og selvmordsfare. I norsk kontekst er utenforskap også ofte fellesnevneren for dem som […]

Programmet snart klart

Programmet for Septemberkonferansen 2017 er snart klart. – Noen hovedpunkter som vi ønsker å belyse er sammenhengen mellom smerteuttrykk og mestring av bakenforliggende vonde erfaringer, men kanskje først og fremst hvordan vi kan møte disse smerteuttrykkene på en god måte. – Vi ønsker at konferansen i størst mulig grad er praksisnær, og kan bidra til […]