Programmet for Septemberkonferansen 2018 er klart

Årets konferanse tek for seg samanhengen mellom traume og utanforskap, og programmet er no klart.

Det er Elisabeth Harnes som er leiar av årets konferansekomitè:

– Det å oppleve utanforskap vert gjerne skildra som at ein kjenner seg framandgjort, ikkje anerkjent og tilsidesatt, seier ho. – Dette er forbunde med skam, sosial isolasjon, kronisk stress og traume. Å ha trygge, nære og varige relasjonar er dermed ein uvurderleg beskyttande faktor. Godt identitetsarbeid, kultursensitivitet, sosial støtte og fellesskapskjensle er beskyttande faktorar som fremjer inkludering og motstandsdyktighet både på samfunnsplan og i det praktiske og kliniske arbeidet.

– Vi håpar at deltakarane vil erfare ein raud tråd gjennom heile konferansen, som startar med foredraget: «Først er relasjonen». Konferansens andre dag vert avslutta med foredraget «Sist er relasjonen». Relasjonen er både det viktigaste verktøyet og sterkaste motstandskraften i arbeidet med å førebygge utanforskap.

– Fleire foredrag inviterer deltakarane inn i ein fleirkulturell verkelegheit- og kastar lys over tema og kontekstar som er viktig å ha kunnskap om, for å førebygge polarisering samt fremje sosial inkludering og likeverdige helsetenester.

– Både nasjonale og internasjonale ekspertar på feltet bidreg med ny inspirasjon, breiare fenomen- og prosessforståing, auka sensitivitet og handlekraft når det gjeld samanhengen mellom traume og utanforskap.

– Vi er stolte av å presentere programmet, og ser fram til ein spennande og lærerik konferanse, avsluttar ho.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittermail