Årets konferanse

Foto: Sandviksfjellet, Linda R. Kvalvik

Å lære er essensen ved å være et menneske. Det handler ikke bare om å tilegne seg ny kunnskap. All utvikling som skjer, er læring, også det å bli trygg, få utviklet sitt sanseapparat og sin evne til å regulere sine følelser. Traumatiske erfaringer forstyrrer disse prosessene, på mange plan.

Septemberkonferansen 2019 setter søkelyset på «Traumer og læring». Et viktig tema er hvordan traumer påvirker barn og unges utvikling, og hvilke implikasjoner dette har for hvordan de best kan møtes i skolen og i hjelpeapparatet. Hovedforeleser, Stuart Ablon, er en av de aller fremste internasjonale fagpersonene og foredragsholderne på dette fagområdet.

Konferansen har også fokus på hvordan traumer preger læring og fungering på ulike arenaer gjennom hele livet. 

Programmet er relevant for fagpersoner innen alle helse- og sosialtjenester, skole/barnehage, flyktningetjenester, politi, med flere.

Godkjenninger

– Norsk psykologforening godkjenner kurset som 14 timers vedlikeholdsaktivitet

– Fagforbundet godkjenner kurset som tellende i program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper med 13 timer. Godkjennes innenfor det området kurset er relevant for.

 

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email