Klart for påmelding til Septemberkonferansen 2017

Septemberkonferansen 2017 har fått tittelen «Traumer og smerteuttrykk – Når symptomer og atferd er mestring av vonde erfaringer». Konferansen retter fokus mot hvordan symptomer og atferd kan forstås som forsøk på å håndtere den overveldende smerten forbundet med traumatiske belastninger.

Å se bakenfor det ytre atferdsuttrykket og mot hva det betyr, er viktig for forståelse og behandling av mennesker som har opplevd store belastninger. Samtidig kan de ulike smerteuttrykkene utfordre oss på måter som gjør oss usikre og maktesløse, og forhindre en traumebevisst tilnærming til andres smerte.
Septemberkonferansen 2017 setter søkelys på utfordrende smerteuttrykk som kronisk suicidalitet, selvskading, rus, spiseforstyrrelser og vold og hvordan disse har sammenheng med vonde erfaringer.

Men først og fremst er fokus på hvordan vi kan møte disse smerteuttrykkene med klokskap, og hjelpe traumeutsatte barn, ungdommer og voksne til bedre håndtering av følelsesmessig smerte.

 

Meld deg på Septemberkonferansen 2017 Last ned invitasjon i PDF

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwittermail