Stemmer fra hjelperne: RVTS Vest

I anledning vårt 10-årsjubileum vil vi frem mot konferansen publisere videoer der deltagere på de ulike programmene de regionale RVTS tilbyr, blir intervjuet om sine erfaringer.

Hanne Visdal-Johnsen jobber ved EMbo i Stavanger kommune. Hun forteller om samarbeidet med RVTS Vest, og særlig i forhold til kompetanseutviklingsprogrammet Traumebevisst omsorg.

Facebooktwittermail

Stemmer fra hjelperne: RVTS Sør

I anledning vårt 10-årsjubileum vil vi frem mot konferansen publisere videoer der deltagere på de ulike programmene de regionale RVTS tilbyr, blir intervjuet om sine erfaringer. Først ut er Kari Brekke som jobber på Inntak Vestfold i BUFetat region sør. Hun har deltatt på kompetansehevingsprogrammet Traumebevisst omsorg, som er utviklet av RVTS Sør. Hør henne snakke om sine erfaringer etter å ha deltatt på programmet.

Facebooktwittermail

Septemberkonferansen 2016

Årets septemberkonferanse har fått tittelen «Komplekse traumer – felles forståelse, felles innsats»

person-1015530_1920Septemberkonferansen 2016 presenterer den nyeste kunnskapen vi har i dag om forståelse og arbeid med komplekse traumer.­ Hva vet vi om hva som er til hjelp, og hvordan kan vi hjelpe helt konkret? Fokus er på god praksis i terapi og i andre tjenester for barn, unge og voksne.

Hold deg oppdatert på denne nettsiden.

Facebooktwittermail