Program

Torsdag 5. september 2019:

09.00-10.00 

10.00-10.05 

10.05-10.20 

10.20-11:10 

11.10-11.30 

Registrering

Åpning Espen Rutle Johansson, senterleder RVTS Vest 

Traumer og læring Konferansekomiteen ved Dag Nordanger & Linda R. Kvalvik 

Traumer, lek og læring Anna Norlèn  

Pause

11.30 - 13.00: Parallelle sesjoner

Traumebevisst håndtering i klasserommet- hvordan kan skoler tilrettelegge opplæring for elever med komplekse traumer?

Camilla Bernhardt Melin 

Innlegget vil beskrive hvordan kompleks traumatisering kan påvirke forutsetninger for læring og hvordan dette kan komme til uttrykk i klasserommet. Hvordan kan lærere og skole tilrettelegge skoledagen for elever med komplekse traumer? Det vil bli skissert tiltak både hentet fra teori og praksis.

Å lære av erfaringer 

Venke Johansen, Vivian Skaten Nesse & Paul Smines 

Nærmere beskrivelse kommer.

Rytmen mellom oss. Musikken – meir enn magi! 

Gunn Karoline Fugle 

Sansestimulering gjennom rytme- og musikksamspel. Erfaringar frå behandling der rytme – og musikksamspel ser ut til å vere  ein ressurs i behandling av traumeutsette barn og unge. Korleis kan rytme- og  musikksamspel vere ramme for dei gode relasjonelle erfaringar som fremjar positiv utvikling og læring?

13.00-14.00 

14.00-14.50 

14.50-15.10 

15.10-16:00 

16.00-16.20 

16.20-17.00 

17.00

Lunsj

Collaborative Problem Solving Stuart Ablon 

Pause 

Stuart Ablon fortsetter 

Pause

Stuart Ablon fortsetter 

Avslutning Espen R. Johansson 

Fredag 6. september 2019:

09.00-09.15 

09.15-10.15 

10.15-10.45 

Musikalsk innslag

Hvorfor faller barn ut av skolen? Inge Nordhaug

Pause

10.45 - 11.45: Parallelle sesjoner

Suksessfaktorer for læring etter traumer

Janita Tombren

Innlegget er en introduksjon til hvordan traumer påvirker voksnes læring og fungering, og praktiske råd og tips om hvordan vi kan tilrettelegge for læring hos deltakere som har opplevd potensielt traumatiserende hendelser.

Livet på timeplanen

Annie Norevik og Bergen kommune

Presentasjon av skoleprogrammet og nettressursen “Livet på timeplanen”.

Hvordan kan lærere arbeide for å øke traumatiserte elevers livsmestring?

Kristin Fagerheim og Andrianne Skjold 

Gjennom prakiske fortellinger vil vi gi eksempler på hvordan skolen kan være en trygg mestringsarena for elever som har hatt traumatiske opplevelser.

11.45-12.45 

12.45-14.00 

14.00-14.20 

14.20-15:05 

15.05-15.15

Lunsj

Traumebevisst barnehage og skule; utfordringar og moglegheiter RVTS Vest og Voss kommune

Pause 

Prisen for beste birolle Anne Kristine Bergem

Avslutning Espen R. Johansson

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email