Program

Torsdag 5. september 2019:

Trykk på klokkeslett for å se forelesning og navn på foreleser. 

Åpning v/ senterleder Espen R. Johansson

Traumer og læring, v/ konferansekomiteen v/ Dag Nordanger & Linda R. Kvalvik 

KONGESAL 1:     «Rytmen mellom oss. Musikken – meir enn magi!» v/ Gunn Karoline Fugle

KONGESAL 2:   «Traumebevisst håndtering i klasserommet- hvordan kan skoler tilrettelegge opplæring for elever med komplekse traumer?» v/ Camilla Bernhardt Melin  

KONGESAL 4:     «Å lære av egne og andres erfaringer» v/ Venke A. Johansen, Vivian Skaten Nesse & Paul Smines

Avslutning v/ Espen R. Johansson

Innhold i parallelle sesjoner, torsdag 5. september

Sansestimulering gjennom rytme- og musikksamspel. Erfaringar frå behandling der rytme – og musikksamspel ser ut til å vere  ein ressurs i behandling av traumeutsette barn og unge. Korleis kan rytme- og  musikksamspel vere ramme for dei gode relasjonelle erfaringar som fremjar positiv utvikling og læring?

Innlegget vil beskrive hvordan kompleks traumatisering kan påvirke forutsetninger for læring og hvordan dette kan komme til uttrykk i klasserommet. Hvordan kan lærere og skole tilrettelegge skoledagen for elever med komplekse traumer? Det vil bli skissert tiltak både hentet fra teori og praksis.

Både Vivian og Paul har opplevd alvorlige traumer som medførte sterke posttraumatiske stressreaksjoner, som preget hverdagen over lang tid. De stiller opp for å gi oss et innblikk i den innsatsen de har gjort, og som de fortsatt gjør, for å leve med disse utfordringene. De bidrar i mange sammenhenger, gjennom støtte til andre, presentasjoner, jobb og likemannsarbeid. Motivasjonen er å ivareta helse og livskvalitet ved å forebygge og dempe de negative reaksjonene, men er det relevant å snakke om vekst?

Vi møter to flotte ressurspersoner som vil dele av sin erfaring for at andre skal forstå at det lønner seg å kjempe. Etter en kort innledning om posttraumatiske stress reaksjoner vil vi ha en dialog der tema blant annet omfatter deres erfaring og håndtering med henblikk på identitet, konsentrasjon, skam, angst, sinne og møtet med helsevesenet. Dette er to personer med svært forskjellig bakgrunn og traumeerfaring, og det er første gangen de stiller opp sammen. 

Fredag 6. september 2019:

Musikalsk innslag

KONGESAL 1:     «Livet på timeplanen» v/ Annie Norevik og Anne Marita Milde

KONGESAL 2:     «Suksessfaktorer for læring etter traumer» v/ Janita Tombren

KONGESAL 4:     «Hvordan kan lærere arbeide for å øke traumatiserte elevers livsmestring?» v/Kristin Fagerheim og Andrianne Skjold

Avslutning v/ Espen R. Johnasson

Innhold i parallelle sesjoner, fredag 6. september

Presentasjon av opplæringsprogrammet og nettressursen «Livet på timeplanen». Livet på timeplanen er et program og nettressurs som kan implementeres i skolen som et verktøy for å fange opp barn og unge som selvskader eller har selvmordstanker.

Forelesningen gir en introduksjon til hvordan traumer påvirker voksnes læring og fungering, og praktiske råd og tips om hvordan vi kan tilrettelegge for læring hos deltakere som har opplevd potensielt traumatiserende hendelser.

Gjennom praksisfortellinger vil vi gi eksempler på hvordan skolen kan være en trygg mestringsarena for elever som har hatt traumatiske opplevelser.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email