Klart for påmelding til Septemberkonferansen 2017

Septemberkonferansen 2017 har fått tittelen «Traumer og smerteuttrykk – Når symptomer og atferd er mestring av vonde erfaringer». Konferansen retter fokus mot hvordan symptomer og atferd kan forstås som forsøk på å håndtere den overveldende smerten forbundet med traumatiske belastninger. Å se bakenfor det ytre atferdsuttrykket og mot hva det betyr, er viktig for forståelse […]