Program

Med forbehold om at det kan komme  endringer i programmet!

Dag 1: Torsdag 5. september 2024

Registrering: 0830 – 0930 

0930: Velkommen v/ senterleder Espen Rutle Johansson 

0935 – 1000: Innledning v/ fagkomiteen, Sylvi Ramsli Fiskerstrand og Jorunn Helle – hvorfor fokus på dissosiasjon? 

1000 – 1045: How to understand Traumarelated Dissociation, Suzette Boon

Pause 1045 – 1115 

1115 – 1200: Fortsettelse Suzette Boon om Traumarelated Dissociation 

1200 – 1300:  Når tilknytningen blir traumatisert, hva trenger barn som er utsatt for gjentatt traumatisering i oppveksten, hvordan kan vi hjelpe? Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson

Lunsj 1300 – 1400 

1400 – 1500:  Å ikke ta bort det du ennå ikke forstår – Child-Parent Psychotherapy (CPP), relasjonsorientert traumebehandlingsmetode for de minste barna , Anita Krøvel-Velle og Guro Vigestad 

1500-1530: Digital grunnopplæring om traumer, Dag Nordanger

Pause 1530 – 1600 

1600 – 1700: Når barndommen slår tilbake, om egenerfaringer fra det å ha en kompleks dissosiativ lidelse og veien til bedring, Ida Ek-Rambo 

1900 – Konferansemiddag på Fløyen 

Dag 2: Fredag 6. september 2024

0900 – 0915: Velkommen og musikalsk innslag 

0915 – 1030: Dissociation in children and adolecents, hvordan forstå og hjelpe? Karen Andor

1030-1100: Pause 

1100 -1200: The Trinity of Trauma – behandling av komplekse dissosiative lidelser, Arne Blindheim og Marianne Straume

1200 – 1300:  Se hele meg, et miljøterapeutisk verktøy for å forstå komplekse traumerelaterte lidelser, med særlig fokus på arbeid i døgnavdelinger, Lise Berglund 

1300 -1400: Lunsj 

1400 – 1500: Forskning på behandling av komplekse dissosiative lidelser, hva virker og nytter det? Ingunn Holbæk

1500 – 1520: pause 

1520 – 1600: Ingunn Holbæk intervjuer en tidligere pasient om dissosiasjon og veien til bedring 

1600-1610: Avrunding og presentasjon av neste års konferanse v/ senterleder Espen Rutle Johansson 

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email