Forelesere

Hovedkonferanse 5. - 6. september:

Suzette Boon

Suzette er klinisk psykolog og har jobbet med traumer og dissosiasjon i en årrekke, forsket på temaet og skrevet flere artikler og bøker/bokkapitler. Hun var også med på å stifte European Society for Trauma and Dissociation og ble den første lederen for organisasjonen. 

Suzette A. Boon PhD, 1949, is a clinical psychologist, and psychotherapist specialized in the treatment of chronic traumatization and dissociative disorders. She translated and validated the Dutch version of the Structured Clinical Interview for DSM-IV Dissociative Disorders (SCID-D) and received a PhD for her thesis “Multiple Personality Disorder in the Netherlands” in 1993.  She has published several books, book chapters and many articles both on diagnosis as well as treatment of dissociative disorders. She has developed a skills training manual for patients with a complex dissociative disorder: Coping with Trauma-Related Dissociation (Boon, Steele, & Van der Hart, 2011). She is co-author of the book “Treating Trauma-Related Dissociation, A Practical, Integrative Approach” (Steele, Boon & Van der Hart, 2017) that won the Pierre Janet writing award of ISSTD in 2017. She has developed a new semi structured interview for complex dissociative disorders and trauma related symptoms: the “Trauma and Dissociation Symptoms Interview (TADS-I) “.  A new book, Assessing Trauma-Related Dissociation, with the TADS-I, including this diagnostic interview, has just been published (Boon, 2023).

She is currently working in private practice. She is a trainer and supervisor and teaches in many different countries.

Suzette is co-founder of the European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) and was the first president of this Society.

The International Society for the Study of Trauma and Dissociation (ISSTD) granted her the David Caul Memorial Award in 1993, the Morton Prince Award in 1994 and the President’s Award of distinction and the status of fellow in 1995 for her contributions to diagnosis, treatment, research and education in the field of dissociative disorders. In 2009 She received the LifeTime Achievement Award and in 2011 the Pierre Janet Writing Award for the book Coping with trauma-related Dissociation a skills training for patients and their therapists.

In 2017 she received the Pierre Janet Writing Award as second author of the book Treating Trauma-related Dissociation. A practical integrative approach.

Boon Training & Supervision

Email: boonsuzette@gmail.com

www.suzetteboon.com

Ida Ek-Rambo

Ida er utdannet sykepleier og har egne brukererfaring innen komplekse traume- og dissosiative lidelser. Hun jobber til vanlig på lindrende enhet på kommunalt nivå. Hun er også styreleder og grunnlegger av Dissosiasjonsforum, som er en organisasjon som tilbyr brukerstøtte til mennesker med komplekse traumelidelser. Ida er fast foreleser på USN i tema «Dissosiasjon og relasjonstraumer» med fokus på miljørettet arbeid, hun har deltatt på ulike arrangementer med tilpasset undervisningsopplegg for helsepersonell og var bl.a. foredragsholder på Schizofrenidagene i Stavanger i 2022.  

Lise Berglund

Lise har jobbet over 15 år som kliniker innen psykisk helsevern – de siste 5 årene med utredning og behandling individuelt og i grupper ved Traumepoliklinikken til Modum Bad i Oslo. 

Hun er utdannet sykepleier og har videreutdannelse i psykisk helsearbeid, med klinisk spesialisering innen traumereaksjoner. I tillegg har hun tatt en mastergrad i psykisk helsearbeid med søkelys på traumebehandling sett fra et miljøterapeutisk perspektiv.

Berglund har faste forelesninger ved OsloMet om traumereaksjoner, samt bred erfaring i annen foredragsvirksomhet rettet mot både leger, psykologer, sykepleiere og annet helsepersonell både i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

— Jeg har siden 2008 viet mye faglig oppmerksomhet til traumefeltet. Blant annet var jeg elev hos Ellert Nijenhuis fra 2009 – 2015, «Kronisk traumatisering og traumerelatert dissosiasjon» gjennom Senter for krisepsykologi i Bergen, forteller Berglund. Her fikk jeg kunnskap nok til å skape meg en dypere forståelse om de underliggende mekanismene ved traumerelaterte lidelser.  

Ida Brandtzæg & Stig Torsteinson

Ida og Stig er psykologspesialister og fagbokforfattere. I dag arbeider de i Tilknytningspsykologene, Utdanningssenter og klinikk, men har tidligere blant annet  vært knyttet til Nic Waals Institutt. De har ansvar for implementeringen av Trygghetssirkelen i Norge, Sverige og Danmark og den egenutviklede Se innenfra modellen for barnehage og skole. I sitt forfatterskap er de spesielt opptatt av hvordan kunnskap fra tilknytnings- og utviklingspsykologien kan bidra til å fremme trygge relasjoner og god psykisk helse. 

Ingunn Holbæk

Ingunn er psykologspesialist og PhD kandidat, Traumepoliklinikken til Modum Bad i Oslo.

Hun har jobbet med traumer og dissosiasjon i 20 år både på døgnavdeling og poliklinisk, individuelt og i gruppe. Hun startet Traumepoliklinikken i Oslo i 2008 og var leder i mange år. Hun har jobbet med pasienter hele tiden og har et spesielt stort hjerte for å utvikle bedre forståelse og behandling for personer med en dissosiativ lidelse. Hun var redaktør for boken «tilbake til nåtid», ledet oversettelsen av Suzette Boons bok Traumerelatert dissosiasjon og har skrevet flere kapitler i traumebøker. Hun er opptatt av å formidle kunnskap innenfor traumefeltet og leder videreutdanninger, underviser på psykologutdanningen, psykologenes spesialistprogram og ellers der folk er interessert i å forstå traumereaksjoner og behandling. Akkurat nå driver hun med en doktorgrad om behandling av dissosiative lidelser. Der forsøker hun å utforske hva som skaper endring og hva som er hjelpsomme faktorer i behandling.

Arne Blindheim

Arne er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. De siste 25 årene har han arbeidet nesten utelukkende med traumatiserte pasienter.

Han har jobbet mye for å spre kompetanse om arbeid med traumatiserte mennesker gjennom kurs, foredrag, skriftig arbeid og gjennom veiledning av psykologer og annet helsepersonell Han arbeider også for å spre kunnskap om traumatisering utover i Europa, og har i flere år sittet i styret i European Society for Trauma and Dissociation (ESTD). Han er utnevnt til mentor i ESTD på grunnlag av hans kompetanse og bidrag til feltet.

Marianne Straume

Marianne er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne- og ungdomspsykologi. Hun arbeider klinisk ved Klinikk for krisepsykologi. Arbeidet omfatter bl.a. psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiasjon, samt komplisert/traumatisk sorg. Marianne bistår regelmessig som kursleder og foredragsholder ved Montebello-senteret og har hatt det faglige ansvaret for kollektiv oppfølging av etterlatte etter store katastrofer (Norne, Sleipner, Årstad og Turøy) og terrorhandlinger (Utøya og InAmenas). Hun har hatt flere oppdrag for Unicef i Midtøsten og Tyrkia.

Hun har omfattende undervisnings og veiledningserfaring i Norge,Sverige og Danmark og har skrevet flere faglige artikler/bokkapitler. Hun har deltatt på mange av Ellert Nijenhuis sine kurs i Norge/Europa; grunnleggende kursrekker, videregående kursrekker, «master class» og er med i en europeisk «Kernal Group» for behandlere som underviser i Enactive Trauma Therapy.

Karen Andor

Tekst hentet fra Karen Andor sin nettside:

Educational Psychologist, Psychotherapist, Learning Support Specialist, Developmental Therapist and Trainer based in Dorset.

My clients have always been and continue to be my greatest teachers and have spurred me on to improve my practice. This has led me on a journey from traditional Psychodynamic Psychotherapy and Cognitive Behavioural Therapy to understanding the legacy of attachment trauma on mental health in both adults and children as well as the powerful mechanism of dissociation which all trauma survivors unconsciously employ in order to cope with the unspeakable and the heart-breaking.

My journey has led me to the Theraplay Institute. Theraplay is a parent-child Therapy developed by Ann Jernberg and Phyllis Booth. 

Les mer på Karen Andor sin nettside

Guro Vigestad

Guro er psykologspesialist ved BUP Sentrum i Bergen og har de siste årene jobbet særlig med de minste barna utsatt for ulike grader belastninger. Hun har i tillegg deltidsstilling ved RBUP Øst og Sør, der hun sammen med Anita Krøvel-Velle er to av tre trenere i Child-Parent Psychotherapy i Norge.  
 
Tema/ foredrag:  Å ikke ta bort det du ennå ikke forstår
Child – Parent Psychotherapy (CPP) er en relasjonsbasert og traumeinformert behandlingsmetode for de minste barna (0-6 år). Hoveddelen av behandlingen foregår på lekerom med barn og omsorgsperson sammen. Innlegget vil særlig ha vekt på små barns ulike traumeuttrykk gjennom kropp, atferd og lek, og hvordan vi kan hjelpe foreldre til å ta imot, tåle og forstå barnets formidling idet det spiller seg ut. 

Anita Krøvel-Velle

Anita er psykologspesialist ved BUP Sentrum i Bergen og har de siste årene jobbet særlig med de minste barna utsatt for ulike grader belastninger. Hun har i tillegg deltidsstilling ved RBUP Øst og Sør, der hun sammen med Guro Vigestad er to av tre trenere i Child-Parent Psychotherapy i Norge.  
 
Tema/ foredrag:  Å ikke ta bort det du ennå ikke forstår
Child – Parent Psychotherapy (CPP) er en relasjonsbasert og traumeinformert behandlingsmetode for de minste barna (0-6 år). Hoveddelen av behandlingen foregår på lekerom med barn og omsorgsperson sammen. Innlegget vil særlig ha vekt på små barns ulike traumeuttrykk gjennom kropp, atferd og lek, og hvordan vi kan hjelpe foreldre til å ta imot, tåle og forstå barnets formidling idet det spiller seg ut. 

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email