Nyheter

Siste nytt i forbindelse med konferansen.

Programmet snart klart

Programmet for Septemberkonferansen 2017 er snart klart. – Noen hovedpunkter som vi ønsker å belyse er sammenhengen mellom smerteuttrykk og mestring av bakenforliggende vonde erfaringer, men kanskje først og fremst hvordan vi kan møte disse smerteuttrykkene på en god måte. – Vi ønsker at konferansen i størst mulig grad er praksisnær, og kan bidra til […]

Klart for påmelding til Septemberkonferansen 2017

Septemberkonferansen 2017 har fått tittelen «Traumer og smerteuttrykk – Når symptomer og atferd er mestring av vonde erfaringer». Konferansen retter fokus mot hvordan symptomer og atferd kan forstås som forsøk på å håndtere den overveldende smerten forbundet med traumatiske belastninger. Å se bakenfor det ytre atferdsuttrykket og mot hva det betyr, er viktig for forståelse […]

Traumebevisst system

Hva kjennetegner et traumebevisst system? Menneskene øver kontinuerlig på å bli bedre kjent med seg selv og sin egen sårbarhetsevne. De er forankret i grunnfilosofien: ”Kids do well if they can” og deler felles forståelse av verdier og språk, sier Pål Solhaug og Aud Ørnes fra RVTS Sør. Av Eva Dønnestad, RVTS Sør Rådgiverne ved […]

– Vi må TRYGGE, ikke bare sikre

– Det er ikke nok å sikre, vi må trygge mennesker som har så stor indre smerte at de skader seg selv, sier Tormod Stangeland, spesialist i barne- og ungdomspsykologi, Akershus Universitetssykehus og Ingeborg Lunde, spesialrådgiver RVTS Øst.   Av Eva Dønnestad, RVTS Sør   De to psykologene hadde en av parallellsesjonene på Septemberkonferansen. Her […]

close
Facebook IconTwitter Icon