Årets konferanse

Illustrasjonsfoto hentet fra unsplash.

Velkommen til Septemberkonferansne 2021, som i år arrangeres som en digital konferanse.

Årets konferanse setter søkelyset på traumer og rus – veien inn og veien ut.

Forskning viser at svært mange av dem som strever med rus også har traumeerfaringer. For oss som hjelpere er det vanskelig å skille om det er rusen eller traumene som skaper de største utfordringene for personen som trenger hjelp.

For å hjelpe mennesker ut av rus, er det sentralt å forstå de bakenforliggende årsakene til at de i utgangspunktet begynte å ruse seg. Derfor ønsker vi å ha fokus på hva som kan være veier inn i – og veier ut av rusen.

Foreleserne på konferansen vil gi oss en økt forståelse av rus i et traumeperspektiv, samt gi deltagerne noen verktøy som gjør det lettere å hjelpe mennesker som strever med rus.

Konferansen søkes godkjent hos alle relevante fagforeninger.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email