Program

Dato: 8. september

Med forbehold om at det kan komme endringer i programmet!

09.15 – 10.00: Registrering 

10.00 – 10.15: Velkommen v/ Espen R. Johansson + musikalsk innslag  

10.15 – 11.30: «Vendepunktet er den andre. Om skam i møte» v/ Marte Bygstad Landro 

11.30 – 11.45: Pause 

11.45 – 12.30: «Overcoming Trauma-Related Shame and Self-Loathing» digital forelesning v/ Janina Fisher

12.30 – 13:30: Lunsj 

13.30 – 14.30: «Skam har vært en vedvarende erfaring i hele mitt liv»  v/ Anna Luisa Kirkengen 

14.30 – 14.45: Pause 

14.45 – 15.30: Anna Luisa Kirkengen  forts.

15.30 – 15.50: Pause

15.50 – 16.50: «Finn deg sjølv, før andre gjer det!» v/ Oddvar Vignes

16.55 – 17:00: Takk for i dag! 

19.00 – 21.30: Konferansemiddag

Dato: 9. september

09.00 – 09.10: Velkommen, v/ konferansekomiteen + musiklask innslag 

09.10 – 09.55: «Skam hos minoriteter. Hvorfor skjule?» v/ Chiku Ali, spesialkonsulent 

10.00 – 10.20: «Skam og funksjonstap» v/ Reidar Thyholdt 

10.20 – 10.40: Pause  

10.40 – 12.00: «Ingen kan tilgi fra liggende stilling. Skam, skyld og veier til forsoning» v/ Paul Leer Salvesen

12.00 – 13.00: Lunsj 

13.00 – 14.30: «Skam etter seksuelle overgrep. Overgripere, utsatte og ansatte» v/ Svein Øverland 

14.30 – 14.50: Pause  

14.50 – 15.50: «Mammas hår er revet ut av hodebunnen. Hun er skambanket av pappa. Igjen» v/ Yvonne Fondenes

15.50 – 16.00: Takk for denne gang!

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email