Program

Dato: 8. september

Program kommer.

10:00 – 10:05     Åpning og velkommen, v/ Espen Rutle Johansson, senterleder, RVTS Vest

10:05 – 10:15     Innledning til konferansen v/ Åse Mattson og Gudrun Austad, RVTS Vest

10:15 -10:20       Musikkinnslag

10:20 -11:00       Hold meg i ditt sinn, mamma. Spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk, Ulrika Håkansson. 

11:00 – 11:15      Pause

11:15 – 12:00      Numbing the Pain: The link between trauma and addiction, Lisa Najavits

12:00 – 12:30      Lunsj

12:30 – 13:20     Inspiring recovery: Treatment strategies for co-occurring trauma and addiction, Lisa Najavits

13:20 – 13:35      Pause

13:35 – 14:25      Barn av rus, v/ Marius Sjømæling

14:25 – 14:30      Avslutning v/ Åse Mattson og Gudrun Austad

14:40 – 16:40      Paraleller – spørsmål og svar

Dato: 9. september

10:00 – 10:10      Velkommen til andre dag v/ Åse Mattson og Gudrun Austad

10:10 – 10:50      Traumer og rus – hva kommer først? v/ Kari Lossius

10:50 – 11:05      Pause   

11:05 – 12:00      Traumebevisst rusbehandling i praksis (CRUX), v/ Geir Olsen, Tordis Stokke, Pål Solhaug, Odd Kenneth Hillesund

12:00 – 12:30      Lunsj

12:30 – 13:20      Hvem er jeg – politimannen som ble kriminell? v/ Ronny René Raveen

13:20 – 13:30      Pause

13:30 – 14:15      Panelsamtale med Kari Lossius og Marius Sjømæling og spørsmål fra deltakerne, ledet av Dag Nordanger

14:15 – 14:25      Avslutning, v/ Espen Rutle Johansson, senterleder RVTS Vest

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email