Program

Med forbehold om at det kan komme endringer i programmet!

08.30 – 10.00: Registrering 

10.00 – 10.20: Musikalsk innslag og velkommen til konferanse

10.20 – 11.35: «Vendepunktet er den andre. Om skam i møte» v/ Marte Bygstad Landro 

11.35 – 11.55: Pause 

11.55 – 12.30: «Overcoming Trauma-Related Shame and Self-Loathing» digital forelesning v/ Janina Fisher

12.30 – 13:30: Lunsj 

13.30 – 14.30: «Skam har vert en vedvarende erfaring i hele mitt liv»  v/ Anna Luise Kirkengen 

14.30 – 14.50: Pause 

14.50 – 15.35: Anna Luise Kirkengen  forts.

15.35 – 15.55: Pause

15.55– 16.55: «Finn deg sjølv, før andre gjer det!» v/ Oddvar Vignes

17:00: Takk for i dag! 

19.00 – 21.30: Konferansemiddag for de som er påmeldt

09.00 – 09.10: Musikalsk innslag og velkommen til dag 2 

09.10 – 09.55: «Skam hos minoriteter. Hvorfor skjule?» v/ Chiku Ali

10.00 – 10.20: «Skam og funksjonstap» v/ Reidar Thyholdt 

10.20 – 10.40: Pause  

10.40 – 12.00: «Ingen kan tilgi fra liggende stilling. Skam, skyld og veier til forsoning» v/ Paul Leer Salvesen

12.00 – 13.00: Lunsj 

13.00 – 14.30: «Skam etter seksuelle overgrep. Overgripere, utsatte og ansatte» v/ Svein Øverland 

14.30 – 14.50: Pause  

14.50 – 15.50: «Mammas hår er revet ut av hodebunnen. Hun er skambanket av pappa. Igjen» v/ Yvonne Fondenes

15.50 – 16.00: Takk for denne gang!

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email