Program

Dato: 9. september Tid: 10.00-16.00

Tema:

Åpning og velkommen ved senterleder Espen R. Johansson
Innledning v/ konferansekomiteen – veien inn og ut , konferansekomiteeen

Plenumforedrag: 

«Hold meg i ditt sinn, mamma. Spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk», Ulrika Håkansson

«Numbing the Pain: The link between trauma and addiction», Lisa Najavits

«Inspiring recovery: Treatment strategies for co-occurring trauma and addiction», Lisa Najavits

Intervju med Lisa Najavits med spørsmål fra konferansedeltakerne

«Barn av rus», Marius Sjømæling

Dato: 10. september Tid: 10.00-14.00

Tema:

«Traumer og rus – hva kommer først?»,  Kari Lossius
«Traumebevisst rusbehandling i praksis»,  Tordis Stokke, Pål Solhaug, Odd Kenneth Hillesund, Geir Olsen
«Politimannen som ble kriminell», Ronny Rene Raveen
Panelsamtale med plenumsforeleserne: 

Ulrika Håkansson, Marius Sjømæling, Kari Lossius og Ronny Rene Raveen.

Panelsamtalen ledes av Dag Nordanger. 

Parallelle foredrag - ligger ute hele uka  

1) Rus og traumer – Traumestabilisering i gruppe for pasienter med samtidig traume- og ruslidelse. : Iris Flæten, Marianne Fjæreide og Sanne Bach Skorpen
2) Veien ut av rusen – musikkterapi: Kristian Lindseth og Sofie Storaas 
3) Etterlatte ved narkotikarelatert død: Kari Dyregrov 
4) Selvmord i Tverrfaglig spesialisert rusbehandling:  Martin Ø. Myhre 
5) Ungdom, rus og traumer: Ove Heradstveit 
6) Floen kollektivet – Medisinfri og relasjonsbasert rusbehandling: Tormod Fridell 

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email