Forelesere

Yvonne Fondenes

Programleder og journalist i TV2

Tittel på forelesning: «Mammas hår er revet ut av hodebunnen. Hun er skambanket av pappa. Igjen» 

Yvonne Fondenes er programleder og journalist i TV 2. I 2021 valgte hun å fortelle om en oppvekst i et voldelig og alkoholisert hjem. Hun sier: «Hvis min historie kan redde ett barn, så har det vært verdt å fortelle den. 

Det er ikke uvanlig at barn som lever i voldelige hjem dekker over hvordan de har det hjemme for å beskytte foreldrene sine. Barna blir eksperter på å skjule, men det er mulig å fange det opp hvis man bare følger litt med.

Min historie er ikke unik, og vi vet at det er barn som lever med og opplever vold i hjemmet også i dag. Disse barna er vanskelig å oppdage. Jeg vokste opp i et voldelig hjem med ressurssterke foreldre i et villastrøk i Bergen. Jeg manglet ikke noe, jeg var flink på skolen, utadvendt og hadde mange venner. Jeg ble ekspert på å skjule, holde kontroll på kaoset.

Min største frykt var at noen skulle få vite hva som skjedde hjemme. Jeg fryktet barnevernet, politiet. De gangene politiet var på døren vår, gjorde jeg det jeg kunne for at de skulle gå igjen. Og jeg var lettet da de gikk og jeg ikke hørte noe mer fra dem. Jeg var redd alt og alle som kunne true at jeg mistet foreldrene mine. Jeg gjorde det jeg kunne for å beskytte dem og mine forsvarsmekanismer lyktes. Men som voksen i dag lever jeg med konsekvensene. 

Som samfunn har vi en oppgave å gjøre. Vi må se flere av disse barna. Se signalene som er der, men som kan være vanskelig å oppdage. «

Foto: Erik Edland/ TV 2

Oddvar Vignes

Foredragshaldar, underholdar, sauebonde og EMBA-student

Tittel på forelesning: «Finn deg sjølv, før andre gjer det!»

Kan skam ta livet av deg? I følgje Oddvar Vignes kan den det. Høyr historia om den morsame i gjengen, han som folk tenkte hadde alt, men som i røynda hata seg sjølv. Det var lettare å ta livet sitt enn å kaste maska for vener og familie og fortelje korleis han eigentlig hadde det. Ei historie om kva skam kan føre til, og kva som kan hende når skamma endeleg slepp taket.

Oddvar Vignes er 41 år gamal, gift og bur på Finnøy i Rogaland. Oddvar er ein erfaren foredragshaldar og underholdar,i tillegg til sauebonde og EMBA-student. Han er kjent frå program på NRK, TV2 og TVNorge og kronikkar i mellom anna VG, Aftenposten og Syn og Segn. Bok om eigen historie kjem ut på Samlaget hausten 2022.

 

Janina Fisher

Psykoterapeut og klinisk psykolog

Digital forelesning: «Overcoming Trauma-Related Shame and Self-Loathing»

Janina Fisher er en anerkjent psykoterapeut som er ekspert på behandling av traumer.

Hun er klinisk psykolog og underviser på traumesenteret i Boston. Hun har vært president i N.E. Society for the Treatment of Trauma and Dissociation, EMDR rådgiver, fakultetsmedlem i Sensorimotor Psychotherapy Institute, og er formalisert underviser på Harvard Medical School.

Fisher har skrevet flere artikler om behandling av traumer og holder mye kurs nasjonalt og internasjonalt. Hun har også gitt ut boken: «Healing the Fragmented Selves of Trauma Survivors: Overcoming Internal Self-Alienation» på Routledge forlag.

Marte Bygstad-Landro

Psykiatrisk sykepleier

Tittel på forelesning: «Vendepunktet er den andre. Om skam i møte»

Marte Bygstad-Landro er psykiatrisk sykepleier, og har en master i psykisk helse. I dag er hun studieleder og phd stipendiat ved VID vitenskapelige høgskule. Bygstad-Landro forsker på skam knyttet til depresjon.

 

Paul Leer-Salvesen

Professor i etikk og forfatter

Tittel på forelesning: «Skam, skyld og forsoning – intervjuer med gjerningspersoner og ofre»

Paul Leer-Salvesen er professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder, sakprosaforfatter og forfatter av både voksenromaner samt barne- og ungdomsbøker.

Han har vært medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora, av Kringkastingsrådet samt av Lovutvalget for utilregnelighet og rettspsykiatrisk sakkyndige.

Svein Øverland

Psykologspesialist

Tittel på forelesning: «Skam etter seksuelle overgrep. Overgripere, utsatte og ansatte»

Svein Øverland er psykolog, spesialist i barne- og ungdomspsykologi og rettspsykologi. Han har skrevet flere bøker innen sitt fagområde og arbeider nå med en phd.

Øverland var seksjonsleder i psykisk helsevern for ungdom i Telemark fra 1999 til 2005. Han har deretter hatt stillingen som seksjonsjef ved Seksjon for nasjonale rettspsykiatriske funksoner, Avdeling Brøset, St. Olavs hospital. I tillegg er han ansatt som rådgiver ved Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel. Han har også en privatpraksis der han arbeider med barn, familier og voksne.

Han har utgitt flere bøker, deriblant Selvskading: en praktisk tilnærming (2006), Stalking: forståelse, risiko og håndtering (2012) og Bonusfamilien (2020). Han er redaktør i tidsskrift for Sexologi og har skrevet artikler om seksualitet der og i flere tidsskrifter. Han har også hatt en fast spalte i Adresseavisen.

Anna Luise Kirkengen

Lege, professor II i samfunnsmedisin

Tittel på forelesning: «Skam har vært en vedvarende erfaring i hele mitt liv»  

Anna Luise Kirkengen er lege, professor II i samfunnsmedisin ved NTNU og Universitetet i Tromsø, og forsker ved Akershus universitetssykehus.

Hun er dr. med. fra 1998 med en avhandling om helseproblemer i voksenlivet som følge av krenkelses-erfaringer i barndommen.

Kirkengen skal reflektere over hvordan vi kan forstå at det å erfare en krenkelse kan utløse en følelse av skam. Hvorfor er det den som krenkes og ikke den som krenker som skammer seg? Og hvordan kommer skammen til uttrykk – og hva kan den bevirke med tanke på den krenkedes selvbilde, helse og liv?

Disse spørsmålene skal drøftes ved hjelp av autentiske historier, der sykdomshistorien undersøkes ved hjelp av krenkelseshistorien.

 

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email