Forelesere

Plenum

Informasjon om forelesere kommer.

Lisa Najavits

Lisa Najavits er psykologspesialist, PhD og direktør for Treatment Innovations, Professor II ved University of Massachusetts Medical School. Hun arbeidet ved Harvard Medical School i 25 år og var forsker ved Veterans Affairs Healthcare System, Boston i 12 år. Hennes hovedinteresser, både klinisk og forskningsmessig er blant annet: avhengighet (rus og annen avhengighet), traumer, veteraners psykiske helse og utvikling av nye psykoterapeutiske metoder. Hun har publisert over 190 forskningsartikler og bøkene: Seeking Safety: A Treatment Manual for PTSD and Substance Abuse; A Woman's Addiction Workbook, Recovery from Trauma, Addiction or Both: FInding Your Best Self, og behandlingsmanualen Creating Change: A Past-Focused Treatment Manual for Trauma and Addiction.

Marius Sjømæling

Marius Sjømæling tok initiativ til å starte organisasjonen Barn av Rus i 2009. Han har vokst opp med en rusmisbrukende og psykisk syk mor, og har god kunnskap om og erfaring med å være barn som pårørende. Gjennom oppveksten og arbeid på rusfeltet gjennom flere år, har han opparbeidet seg kompetanse på barnevern, sosialtjenester og det offentlige hjelpesystemet. I tillegg har han også fullført Dannelsesprogrammet i regi av Sparebankstiftelsen, og Organisasjonspsykologi og ledelse fra BI Oslo. Vant i 2019 Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid.

Kari Lossius

Kari Lossius er spesialist i klinisk psykolog. Hun arbeider som privatpraktiserende psykolog (karilossius.no) og er i tillegg fagbokforfatter, veileder, og foredragsholder. Lossius har over 30 års erfaring innen rusbehandling som forsker, kliniker og leder.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email