Årets konferanse

Illustrasjonsfoto hentet fra unsplash.

Velkommen til Septemberkonferansen 2022.

Allmenn men ofte usynlig – traumer og skam kan være brysomme følgesvenner.

Hvordan preger skam mennesker og hva kan avhjelpe skamfølelsen? Skam har mange uttrykk og vekslende intensitet, og kan være både sunn og sykeliggjørende.

Hva gjør vi med den vonde skammen?

Innlederne representerer ulike fagfelt og erfaringer. Målet med konferansen er å gi økt forståelse for skam som fenomen, og bidra til å forløse skam som hindrer livsutfoldelse.

Konferansen søkes godkjent hos alle relevante fagforeninger.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email