Program

9. september

Klokkeslett

Tittel på foredrag

Foreleser

09.00-10.00

Registrering

 

10.00-10.05

Åpning

Espen Rutle Johansson, Senterleder, RVTS Vest

10.05-10.10

Innledning v/ konferansekomitéen

Åse Lundegaard Mattson og Gudrun Austad, RVTS Vest

10.10-10.50

Hold meg i ditt sinn, mamma. -Spedbarnsmødre med rusmiddelproblematikk

Ulrika Håkansson, førsteamanuensis/ psykologspesialist, Høgskolen Innlandet, Lillehammer

10.50-11.10

Pause

 

11.10-12.40

Parallelle sesjoner (Se under)

 

12.40-13.40

Lunsj

 

13.40-14.40

Numbing the Pain: The link between trauma and addiction

Lisa Najavits, psykologspesialist, PhD og direktør for Treatment Innovations, Professor II ved University of Massachusetts Medical School

14.40-15.00

Pause

 

15.00-16.00

Inspiring recovery: Treatment strategies for co-occurring trauma and addiction

Lisa Najavits

16.00-16.20

Pause

 

16.20-17.00

Barn av rus

Marius Sjømæling, generalsekretær i Barn av rusmisbrukere

17.00

Avslutning

Espen Rutle Johansson, senterleder RVTS Vest

Parallelle sesjoner 11.30-13.00

1) Traumestabiliseringsgruppe (AFR/Os)

Iris Fleten, sykepleier med videreutdanning,  Avdeling for rusmedisin (AFR), Helse Bergen, Marianne Fjæreide, sosionom, og klinisk spesialist i vold og traumatisk stress, AFR og Sanne Bach Skorpen,

Psykologspesialist, Bjørnafjorden kommune.

2) Veien ut av rusen – musikkterapi

Kristian Lindseth, musikkpedagog, AFR og Sofie Storaas, sanger, yogalærer og tidligere pasient.

3) Etterlatte ved narkotikarelatert død

Kari Dyregrov, Dr. Philos og professor, Høgskolen på Vestlandet

4) Selvmord i TSB

Martin Ø. Myhre, vernepleier med master i læring i komplekse systemer, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging.

10. september

Klokkeslett

Fredag 11.09.2020

 

09.00-09.15

Musikalsk innslag 

Kristian Lindseth og Sofie Storaas

09.15-10.15

Traumer og rus – hva kommer først?

Kari Lossius, psykologspesialist, foredragsholder, fagbokforfatter, veileder, privat praksis

10.15-10.45

Pause

10.45-11.45

Parallelle sesjoner

11.45-12.45

Lunsj

12.45-13.40

Traumebevisst rusomsorg i praksis

Tordis Stokke

Klinikksjef / psykologspesialist, CRUX,  Pål Solhaug, spesialrådgiver, RVTS Sør, Geir Olsen, nestleder, RVTS Vest

13.40-14.00

Pause

14.00-15.05

Politimannen som ble kriminell

Ronny René Nielsen, erfaringsrådgiver rus og psykisk helse, master i helsevitenkap

15.05-15.15

Avslutning

Espen Rutle Johansson

Parallelle sesjoner 10.45-11.45

1) Ungdom, rus og traumer

Ove Heradstveit, psykologspesialist/ forsker, RKBU Vest/ NORCE, og Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR)

2) Floen kollektivet – Medisinfri og relasjonsbasert rusbehandling

Tormod Fridell, psykologspesialist, Floenkollektivet

3) Oppsøkende tjenester til personer med dobbeltdiagnoser

Dagrunn Sømme, avdelingsleder, Siren Thuen Thomesen, erfaringsspesialist, FACT Sandnes kommune.

Septemberkonferansen er RVTS Vest sin årlige konferanse. 

Print Friendly, PDF & Email