Streaming av foredrag på konferansen

Septemberkonferansens tre første foredrag den 6. september blir streamet.

Dette gjelder foredragene «Utenforskap og traumer» v/ Elisabeth Harnes (kl. 10.05-10.35) , «Først er relasjonen» v/ Hanne Cecilie Braarud (kl. 10.35-11.35) og «Racism and Trauma: How does racism cause traumatic stress?» v/ Chad Dion Lassiter (kl. 12.15-13.00).

Følg med i vinduet under, eller følg direkte lenke.

Facebooktwittermail

Programmet for Septemberkonferansen 2018 er klart

Årets konferanse tek for seg samanhengen mellom traume og utanforskap, og programmet er no klart.

Det er Elisabeth Harnes som er leiar av årets konferansekomitè:

– Det å oppleve utanforskap vert gjerne skildra som at ein kjenner seg framandgjort, ikkje anerkjent og tilsidesatt, seier ho. – Dette er forbunde med skam, sosial isolasjon, kronisk stress og traume. Å ha trygge, nære og varige relasjonar er dermed ein uvurderleg beskyttande faktor. Godt identitetsarbeid, kultursensitivitet, sosial støtte og fellesskapskjensle er beskyttande faktorar som fremjer inkludering og motstandsdyktighet både på samfunnsplan og i det praktiske og kliniske arbeidet.

– Vi håpar at deltakarane vil erfare ein raud tråd gjennom heile konferansen, som startar med foredraget: «Først er relasjonen». Konferansens andre dag vert avslutta med foredraget «Sist er relasjonen». Relasjonen er både det viktigaste verktøyet og sterkaste motstandskraften i arbeidet med å førebygge utanforskap.

– Fleire foredrag inviterer deltakarane inn i ein fleirkulturell verkelegheit- og kastar lys over tema og kontekstar som er viktig å ha kunnskap om, for å førebygge polarisering samt fremje sosial inkludering og likeverdige helsetenester.

– Både nasjonale og internasjonale ekspertar på feltet bidreg med ny inspirasjon, breiare fenomen- og prosessforståing, auka sensitivitet og handlekraft når det gjeld samanhengen mellom traume og utanforskap.

– Vi er stolte av å presentere programmet, og ser fram til ein spennande og lærerik konferanse, avsluttar ho.

Facebooktwittermail

Septemberkonferansen 2018: Traumer og utenforskap

Utenforskap kan ha mange uttrykk og er roten til mye vondt.

I vårt samfunn faller mange utenfor fellesskapet på grunn av vonde erfaringer eller fordi de de tilhører en minoritet eller marginaliserert gruppe. Den type forhold er forbundet med traumer, helseplager, skam og selvmordsfare. I norsk kontekst er utenforskap også ofte fellesnevneren for dem som velger ekstreme miljøer.

Samtidig vet vi at godt identitetsarbeid, sosial støtte og felleskapsfølelse er beskyttende faktorer som fremmer inkludering og motstandsdyktighet både på samfunnsplan og i det prakiske eller kliniske arbeidet.

Temaet er relevant for fagpersoner innen alle helse- og sosialtjenester, skole/barnehage, flyktningstjenester, politi, med flere.

 

PÅMELDING ÅPNER SNART

 

Last ned invitasjon

 

 

Facebooktwittermail

Programmet snart klart

Programmet for Septemberkonferansen 2017 er snart klart.

Sylvi Ramsli Fiskerstand.

– Noen hovedpunkter som vi ønsker å belyse er sammenhengen mellom smerteuttrykk og mestring av bakenforliggende vonde erfaringer, men kanskje først og fremst hvordan vi kan møte disse smerteuttrykkene på en god måte.

– Vi ønsker at konferansen i størst mulig grad er praksisnær, og kan bidra til en utvidet forståelse og gode holdninger i arbeidet med barn, unge og voksne som bærer på vonde og traumatiske erfaringer, sier Sylvi Ramsli Fiskerstrand som er leder av årets konferansekomitè.

Sjekk programmet

 

 

Facebooktwittermail