Programmet for Septemberkonferansen 2018 er klart

Årets konferanse tek for seg samanhengen mellom traume og utanforskap, og programmet er no klart. Det er Elisabeth Harnes som er leiar av årets konferansekomitè: – Det å oppleve utanforskap vert gjerne skildra som at ein kjenner seg framandgjort, ikkje anerkjent og tilsidesatt, seier ho. – Dette er forbunde med skam, sosial isolasjon, kronisk stress […]