Septemberkonferansen 2018: Traumer og utenforskap

Utenforskap kan ha mange uttrykk og er roten til mye vondt. I vårt samfunn faller mange utenfor fellesskapet på grunn av vonde erfaringer eller fordi de de tilhører en minoritet eller marginaliserert gruppe. Den type forhold er forbundet med traumer, helseplager, skam og selvmordsfare. I norsk kontekst er utenforskap også ofte fellesnevneren for dem som […]