Programmet snart klart

Programmet for Septemberkonferansen 2017 er snart klart. – Noen hovedpunkter som vi ønsker å belyse er sammenhengen mellom smerteuttrykk og mestring av bakenforliggende vonde erfaringer, men kanskje først og fremst hvordan vi kan møte disse smerteuttrykkene på en god måte. – Vi ønsker at konferansen i størst mulig grad er praksisnær, og kan bidra til […]