Samlende traumeforståelse

– Finnes det en fellesnevner for arbeidet RVTSene har drevet i 10 år? Ja, komplekse traumer forener forståelsen, sier Dag Nordanger i sitt åpningsforedrag på RVTSenes 10 årsjubileumskonferanse.   Skrevet av Eva Dønnestad, RVTS Sør   – Komplekse traumer gir en samlende forståelse. Komplekse traumer har tilført mangelperspektivet. Kroniske belastninger fører ikke bare til skader, […]